Какво е за околната среда

Средата ни заобикаля навсякъде. Тя е едновременно естествено и изкуствено създадена среда, но на околната среда включва и социален елемент наоколо. В интерес на всички хора трябва да бъде най-положително въздействие върху околната среда и намаляване на негативните въздействия, като например емисии, отпадъци, унищожаване на природата.

Много от продуктите мечки, които са екологично чисти и много хора са в зависимост от всеки избран продукт. Така например, в домове , гаражи и други сгради , не е от значение за околната среда сама е материалът, от който са направени, но и технологията, чрез която продуктите са произведени. За сгради от гледна точка на качество, както и изолация, спестяване на потреблението на енергия, който е качеството на околната среда, по-голямо влияние.