Какво е клоака

Асенизационно ние наричаме drainless резервоар, предназначена да обхване отпадъчни води от домакинствата. Асенизационно се използва на места, където това не е изградена канализация или връзка към канализационната система с пречиствателна станция. Помийна яма се прави най-вече от желязо-бетон, където се формира желязо в цяла помийна яма на скелет. Благодарение на качеството на бетона се гарантира от нейната водоустойчивост. Можете да се запознаете с пластмасови помийни ями, което има ниско тегло, но това често е необходимо да се затварям в затвор, за да го издигне, за да повърхността на дъното на водата. Асенизационно се произвежда еднокамерен, два и три-камера, в различни обеми. септичен система трикамерна се използва за септични ями. При избора на помийна яма е необходимо да се вземе предвид колко много хора ще използват, какво е средното дневно потребление на вода в литри на човек на ден интервал за балансиране на помийна яма. Асенизационно трябва да бъде удостоверен със сертификат за хидроизолация, за да го съответното планиране орган zkolaudoval направи.