спец

Спец улесни свързване на различни материали един спрямо друг. Лесен за използване ще спаси работите.