Какво е използването на сгради

Най-важното е на строителния процес за разрешаване на употребата на сгради по предназначение, т.е. приемане.  Въпросът за използването на сградите е залегнало в част 4 от Закона, озаглавен строителните норми, наречени използването на сгради и плаща за нея $ 119 -127.  То включва всички въпроси от план и разрешение за приемане. 

Използването на сгради се извършва чрез одобрение преди те да започнат да използват сградата, която наскоро беше завършен, реконструирани или се е променила целта на неговото използване. Повечето от завършените сгради може да започнете да се наслаждавате само след предизвестие до офис сграда. С цел да се предостави разрешение за ползване на сградата, сградата трябва да отговаря на техническите и сигурността условията, които трябва да са отлично подготвени къща, че да не пречат разрушава живота и здравето.

За окончателно одобрение е необходимо да се демонстрира най-различни документи, включително строителен проект, регламентираща инспектор на сградата, всички одитни доклади, измервания на радон, изграждане на дневника и др. В случай, че не се нуждае от нормалното приемане, е необходимо, че собственикът на най-малко 30 дни предварително