Какво е приземен комуникация

Комуникацията е транспортен маршрут една земя, която може да се използва свободно не само автомобили, но и велосипедисти и не на последно място пешеходци. Обикновено този тип строителство, като магистрала или магистрала, но в пътища също са включени местни пътища. По-голямата част от пътищата се поддържа от държавата, или съответната община. Те се грижат за тяхната проходимост, а също и в случай на ремонт щети.