Какво е подробният устройствен план

Генералният план е вид документация планиране, в която целта е да се постигне рационализация prostorvého и функционално разположение на територията на страната, а също и неговата употреба.

Целта на зониране е да се намерят условия, които ще позволят по-нататъшно развитие и устойчиво развитие, който се състои в намирането на баланса между околната среда, икономиката и хората, които живеят в района. Тя трябва да отговаря на нуждите на сегашното поколение по отношение на eistenci и оцеляване на бъдещите поколения.

Генералният план е изготвен в Чешката република по силата на Закона за Building No. 183/2006 Coll. Той се издава от общинския съвет, влиза в сила на петнадесетия ден след публикуване на публична обява на таблото. Územmní план е изработен от диспозитива и мотивите. Чертежите са публикувани в MERIKA 1: 5000 или 1: 10 000-та Издаден въз основа на планирането на аналитични материали, проучвания, анализ на района или на базата на регионални изследвания.  Проект на план за зониране оценява спорове производство за екстрадирането му регионален офис, който е производител представи проект на план за развитие.