ъглови триони

Ъглови триони са предназначени за ъглови съкращения на семинара и на строителни обекти. Те могат да бъдат използвани за дърво, метал и пластмаса.