Какво е град лента

Град лента е идеална представа за това как тя трябва да бъде разделена на жилищни единици едновременно функционални зони.