Какво е естествена влажност

Подземните води е в подпочвените води, което действа върху строителството в съответствие с неговите основи. Първи влага създава капилярна вода, но също така застрашава изграждането на тежестта и подпочвените води. За конструкцията на изолацията на къщата преди влагата се изтегля и хидро геоложки изследване за определяне на състава и дебелината на геоложки слоеве, натиск и абсорбционния капацитет на създаване на почвата, почвата пропускливостта и също местоположението на подпочвените води.  За изолиране на структурата от почвена влага д Използва изолация на битум ленти или PVC фолио. Къщи най-вредно естествената влага под формата на течност в газообразно състояние, но също така и в твърдо състояние. Има няколко технологии за възстановяване за предотвратяване на влага до сградата. Най-често използваната инжекция или подбиване на зидарията.