Какво е комин

Вертикална комин е отделна структура или част от структура, чиято задача е да се осигури димните газове от пещта. Обикновено той е разширение на печки и камини, който се свързва с комин. Първи комини са били регистрирани още през ХV век и сервират да отклонят димът от къщата. Преди да започна да строи купища тухли за противопожарна защита, се използва за производство предимно дървен материал. Комин да функционира правилно, е необходимо от време на време, за да позволи на оглед експерт, в този случай, коминочистач на. Колкото по-често се използва в комина, толкова повече трябва да се направи ревизия. Същото се отнася и за почистване. Ако коминът не използва дълго време, тя трябва да бъде преди да активизира отново да се почисти внимателно.