Каква е височината на главния корниз

Височината на главния корниз се отчита като максимално допустимите, относителните размери. Мерките са обикновено в средата на фасадата на всяка сграда изключително дълго фасадата на сградата може да се настрои като желаната височина на главния корниз разделение п-малки сегменти.  Височината на главния корниз е произлязла от височината на къщата. Например U-етажна сграда, това е 1/16 на сградата, на два етажа с височина на сградата 1/30.  Основната сграда перваза завършва при свързването на покрива. Оправдано ли е при сключване на съцветие структура. Корниз надвес е 400-600 мм.