Каква е валидността на решението за зониране

Валидността на зониране е времето, през което плаща решение зониране на местоположението на сградата, смяна на промени в земеползването да засегнат използването на сграда или земя консолидация. Валидността е 2 години от датата на влизането му в сила. Срокът може да бъде създаден от Органа за срок от пет години. Условия зониране решение за мястото на сградата, промяна на предназначението на земята е валидна за периода на строителство и използването на земята.