Какво е hambalek

Hambalek термин се използва в строителната индустрия и се отнася за хоризонтална греда, чиято задача е да се комбинират две противоположни греди. Той се използва при надморска височина над два метра, така че под нея е възможно да се мине без проблеми. За по-големи видове покриви се използват все повече и яка греди едновременно. Връзката между гредите на яка и гредите обикновено осигурява покритие или изливане . До втората половина на ХIХ век, най-често срещаният тип връзка ригели греди с нас. Постепенно обаче предпочитате да получавате покривна конструкция.