Подпорни стени от бетон

Подпорни стени от бетон фасада са изключително устойчиви на атмосферни, без необходимост от поддръжка. Те имат почти неограничен живот, широк спектър от приложения, са променливи, както и монтирането им е спестяване на време.