VIP препратки

Подпорни стени от бетон

Подпорни стени от бетон фасада са изключително устойчиви на атмосферни, без необходимост от поддръжка. Те имат почти неограничен живот, широк спектър от приложения, са променливи, както и монтирането им е спестяване на време.

 
страница z 0