Какво е един прекъсвач

Прекъсвач е устройство, което изключва в случай на претоварване на веригата и защото предпазва от повреди. При определени обстоятелства, то може също така да се защити електрически устройства и служи като защита на хора и животни. Прекъсвачът е всъщност алтернатива за сега малко по-възрастна предпазител. За разлика от прекъсвач предпазител верига в случай на претоварване и да унищожи това не е така необходимо да се пристъпи към неговата подмяна. Ето защо, нови сгради, които са в употреба само прекъсвачи и предпазители функционират по-възрастните в жилищни райони с ненадстроената окабеляване.