Какво е климатикът

Климатична техника е полезна техническа добавка, която може да се охлажда или загрява вътрешността на сградата. Тъй като това устройство е доста скъпо също в Чехия домакинства да бъде възможно. Висока е не само покупната цена, но и оперативните разходи, разходите за въздушното движение. Ето защо, в нашите климатици по-вероятно да се случи в индустрията в сървъра или в болници.