Какво попълване на гредите

Запълнени греди действат като точки на закрепване. Те са елементи от дървен материал, които са монтирани под прав ъгъл към гредите.