Каква е екологичната стабилност

На екологичното равновесие е научна теория, че говори за стабилен междувидова съжителство с минимални колебания обаче краткосрочен план може да доведе до процеси, че съотношението паузи. Пример за това е прекомерен растеж на населението от един вид, които нарушават система Hunter / храната и по този начин да причинят сериозни екологични проблеми. Самата природа не би имал време сам да се справи с този проблем и да донесе всичко се нормализира.