Какво предложение

Искате ли да си построи къща? След това е необходимо да се постигне архитект, който ще изготвя проект на дома в зависимост от вашите изисквания. Проект предхожда изготвянето на документация за планиране и изграждане на контрол, а след това можете да започнете с реализацията на строеж на къща.  Проект на план при изграждане на къща, но също така и в изграждането на оранжерия , изграждане на гаражи .

Предложението не е план сграда в тесния смисъл на думата, това е понятие, което включва план. Колкото по-подробно предложението се приготвя, толкова по-добре.