Какво е техническата инфраструктура

Инфраструктурата е техническата инфраструктура , която включва транспорт, енергия, вода и телекомуникации площ и осигурява гладкото протичане на такава държава или община. Не винаги е този тип инфраструктура в населението взето положително. Фабрики, охладителни кули и електрически стълбове силует не прави точно приятно, а в много случаи и унищожаване поради голямото количество на емисиите и околната среда. Въпреки това, без да ги бихме са били принудени да живеят като в каменната ера.