Какво е на кръстопът

Пресечна точка е място, където на пътя или се пресичат и образуват кръстовище или кръстопът се събират и образуват кръстовище кръстовище. И двете възможности трябва да бъдат взаимно транспортни връзки. Много елементи на кръстовището на трафик могат да предизвикат, но не са. Тези елементи включват главно автобусни спирки, бензиностанции, закусвални, мотели, паркинг или комуникация, които не са достъпни за обществеността.