Каква е тежестта на околната среда

тежест на околната среда е сериозно nerušením естествения баланс, обикновено химическо замърсяване. От неправилно изхвърляне на химикали може да проникне в почвата, в реката или в подземните води. Този проблем не може да се случи веднага, но може да се появи след няколко десетилетия. Майор натоварване на околната среда означава, например разширяване и открити мини, които също се използват опасни химикали, а когато в допълнение има голяма загуба на обработваема земя и растителност поради минните дейности.