Какво е пиластер

Пиластри е щампована пластмасова архитектурен елемент, който принадлежи към класическата ред. Той напомня, колона, но тя е плоска и е с декоративна цел. Най-колонен краче има глава, крака и вала. Той усилва стената, и носител, който разделя функция. В историята, използвана за първи път през минойската чл.