Какво е подсилена

Стоманобетонна е известен като стоманобетон. Това е композитен материал, който се състои от бетон и стомана или желязо армировка, който е вграден в него по време на производството, така че при деформация или товар rpvku беше опънат. Бетон има висока якост на натиск, но много ниска якост на опън, следователно, е подсилена стомана. В армиране на бетона трябва да бъдат установени, така че да бъде най-малко 5 см под повърхността на бетона. го предпази от корозия. Строителство армировка трябва да защитава, колкото е възможно деформация на бетоновия елемент. За хоризонтални греди с армировка, депозиран в долната част. При вертикалните структури е по-голяма част от армировката по периметъра на стълб. Надзор на сграда изработка строителство винаги е разрешено строителен инженер или строителен инженер. Първоначално стоманобетонни бункери се прилагат дори и в армията.