Какво е опора стена

Рамката на стената има увеличение в сградата над тавана на последния етаж. Осъществява за по-добро използване на пространството. Чрез изграждане на увеличението на касата стенни жизнено пространство. Идеалът е фронтон покрив, който е с по-стръмен наклон. Размер на обработваната площ е след това също зависи от формата на тавана. Когато nadezdívce до 1 м може да достигне до 4 m широк таван.