Какво е решението за промяна на въздействието на строителството върху използването на земята

Решението за промяна на въздействието на строителството върху използването на земята, за създаване на условия за нова употреба на сградата, която е различна от условията, които са определени регулаторен план или решение за неговото местоположение и оказва значително влияние върху околната среда и използването на сградата.  Промяна на въздействието на използването на сгради на територията може да се основава само на зониране.