Какво е неудържима област

Unstoppable територия е земя, обхваната от застроените площи или developable повърхност.  Unstoppable територия не е възможно да се инсталира постоянни или временни структури. С изключение на сградите на линия и зона за пътно строителство, линия и зона строителна техника, със специално предназначение, които служат за експлоатацията и поддръжката на съответната течност функционално предназначение. Но това е сграда, която не пречи на функцията на територията.