Какво е дълг

Задължение за информация е задължение за предоставяне на цялата необходима информация и данни. Задължение за информация се отнася например за частните предприемачи, които са длъжни да информират служителите си за финансовите възможности на дружеството и евентуалното му бъдещо развитие. Задължение за информация не се отнася за юридически лица само, но и лекари, банки и др.