Какво е термична защита на сгради

Thermal сграда защита мярка, която е намалена с топлообмен между вътрешна и външна среда, по-специално между стаи, имащи различни температури. Изисквания за термична защита на сградите са залегнали в задължителен закон за строителството и закона не. 406/2000 Coll. Управление на енергията. Това се дължи на задължение строители да се съобразят с изискванията за сгради и съоръжения по отношение на ниска консумация на енергия и топлинна защита. Това важи не само за нови сгради, но също така да се строителни работи , дейности по поддръжката и промяна на предназначението на сгради. Термична защита на нови сгради определя стандартното CSN 73 0540 - през 2011 г. публикува нова версия на CSN 73 0540-2. Настоящият стандарт се прилага без изключение за всички нови сгради.