Какво е полицентрична град

Това е град, където централните функции на града са концентрирани в две или повече места. Значителни приложения са в масата на структурата, в комуникационна система. Те включват групиране на няколко сателитни градове.  Градове действат като отделни юридически лица и все още не са приели общ фон или единен център.