Каква е собственост

От правна гледна точка, недвижимо нещо такова нещо не може да бъде преместен.  Недвижимо имущество, се наричат ​​като реалност.В имота може да се определи сграда или земя, които са свързани със земята чрез фондации като къща, вила, гараж , почивни бази и други  Имотите са регистрирани в имотния регистър, която работи на Чешката служба за измерване, картография и кадастър. Имотния регистър е публично достъпни доклади за него на каквито и да било промени, като например прехвърляне на собствеността, сервитути, запори и т.н.