Какво е дифузията на водна пара

Дифузия на водна пара водните молекули транспорт тип. В случай на H2O, се движи във въздуха. Дифузията не се разпространява, но газ се използва разликата в налягането, както е конвенционален в потока, но молекулно поток. По този начин разпространението на порите или каналите, които са част от много строителни материали. Въпреки това, тъй като въздухът може да побере само определено количество водни молекули с изчисления дифузия обикновено не е необходимо да се вземе предвид концентрацията на водна пара, но главно му налягане.