Какво зала

Зала е сграда, която трябва от упълномощени минимално пространство от 400 кубически метра. Обикновено, такава сграда с голям капацитет, използването на които е многофункционален. Залите обикновено се съхраняват стоки, селскостопански машини, който се провежда в производството или да се използва за провеждане на културни или спортни събития. В днешно време, не само използват статични зали, които обикновено са построени още хоросан и тухли, както и мобилни зали. Те са сравнително проста и лека конструкция, така че техният монтаж е въпрос на няколко часа или най-много дни.