Какви са водопровода

Тръби осигуряват защита кабел. Днес произвежда предимно от пластмаса. Тяхната функция е да защитава кабелите от външни негативни влияния като влажност или гризачи. Въпреки тръби могат да се простират на всякакъв вид кабел - електрически и телефонни данни. Това зависи от размерите на тръбата.