Какво е електростатичен заряд

Електростатичен заряд е физична величина, която генерира електрическа енергия. е необходимо да се образуват взаимодействието на зареждане между двете субекти, обикновено чрез триене. Изделията могат да бъдат твърди или течно състояние. могат да се създават електростатичен заряд и триене дланите заедно и когато решеше. Електрически заряд е разделена на положителни и отрицателни. Органи, които носят отрицателен заряд е технически наричат ​​отрицателно заредените тела и органи с положителен заряд положително заредени тяло.