Какъв е обемът на пространството

Обемът на пространството помага при изчисляване на разходите за построяване на къща. Индивидуални измерени пространства са определени отделно.