Какво геология

Геология е наука, която се занимава с разследването на структурата, състава и еволюцията на Земята. Геология е много сложен поле, което се състои от няколко под-дисциплини като динамичен, структурни, исторически, sedimentální, депозит и регионална геология. Строителната индустрия е най-използван прилага геологията. Тя позволява, благодарение на използването на други технически и геоложки области за ефективно решаване на различни задачи от практиката. Той се използва не само в строителството на сгради, но също така и в vodohospodářsví, промишлеността или добив.