Какво е възстановяване

Възстановяване на възстановяване на топлина. Доставката на свеж въздух се прекарва през рекуперативни топлина звеното за боравене с въздух, на които другата страна на топлия въздух, идващ от обекта. И двата вида на въздуха са разделени от канали, за да се предотврати проникването на миризми от отработения въздух. Възстановяването се използва за монтаж в вентилация. Идеален вентилация в къщи , басейни и обществени сгради.