Какъв е този шум

Шумът е звук с висока интензивност, която е не само неприятно, но дори може да увреди слуха ви, както добре. Шумът може да бъде разделена в зависимост от тяхното въздействие върху обективни и субективни. Субективна шум е много неприятно явление, което може значително да повлияе на концентрацията на индивида и по този начин ерозира им благополучие. Колкото по-дълго човек е изложен на такъв шум, по-лошо от симптомите се проявяват в него. В екстремни случаи, тя може да доведе до увреждане или дори загуба на слуха. Цел решение шум се прави чувство на физически лица, но задълбочено и точно измерване. Показанията са изразени в децибели.