Какви са изкопаеми горива

Изкопаемите горива са днес все още е най-често срещаният тип на гориво на планетата. Това са материали, които са образувани от разлагаща органи на растения и животни. Изкопаемите горива принадлежат нефт, природен газ или въглища. Най-големият им недостатък е, че бавно, но сигурно изтича. Намаляващите доставки на суровини и принуждавайки много страни към техните енергийни нужди започва да се асоциира 
повече възобновяема от изкопаеми горива.