Какво е градоустройствена документация архивиране

Планиране документация е документ, който описва дизайна на строителство в определена област. Тя се състои от една част от текст и графика. Текстът съдържа предложения главно по отношение на дизайна и развитието на населените места в региона. Графично елемент след това се състои от чертежа, която илюстрира концепцията за транспорт териториално екологична стабилност или всякакви изчертаване важни минерали. документация за планиране се архивира в кметството на общината и може да се проследи в интернет.