Каква е честотата

Честота, известен също като честотата е физична величина, която показва времето, в което е приключило на цикъла. Това е броят на повторенията се направи в рамките на определен период от време. Честотата на интервала от време и като такива се измерва в секунди.