Какво е канализацията

Канализация е система от структури, които са отговорни за отстраняване на всички отпадните и дъждовните води от къщата. Това е механизъм за самостоятелно функциониране, която често се свързва с други отводнителни елементи на модерните времена, като пречиствателната станция. Канализация и дъждовна вода може да изтече заедно или поотделно. Ако това е често срещан изход, то е на обща канализационна система. Ако, обаче, отпадните и дъждовните оттекла, това е система за буря канализация.