Какво е избран дейности в строителството

Избраните дейности в строителството е дейността, чийто изход ще се отрази на защита на обществените интереси в строителството. Те могат да го упражняват само физическите лица, които са получили разрешение за тяхното изпълнение в рамките специално законодателство. Те включват изграждане дизайн като обработката на плановите документи, земя проучване, документация за решение зониране и сключването на договори за обществени поръчки, които да заменят зонирането и дизайн документация, изпълнение на професионалната структура на управление и неговите промени. Дизайнерът е отговорен за точността и пълнотата на преработени гореспоменатата проектна документация и регионални изследвания, особено резекция на изисквания по отношение на аспекти на защитата на обществения интерес и координация. Избрани дейности в строителството уреждат от гражданското право в разпоредбите. § 158-мата По време на строителството те се извършват такива дейности, за които е необходимо да се вземат допълнителна защита на обществения интерес. Поради това може да се направи само в случаите на определена група от хора.