Какво е кандидатът

Заявителят е лицето, което подава заявление за отпускане, вноската или друга подкрепа. Например, кандидатите за безвъзмездна финансова помощ за мерки за изграждане на водещи до икономии на енергия са собствениците и строителите на сгради, физически и юридически лица, че къщата ще вземат 15 години за жилище или разпоредба. Човек трябва да може да действа. Заявителят е лицето, което кандидатства за разрешение за строеж, разрешителни за строеж, промяна на предназначението на сгради и т.н.