Какво е жилищна група

Това е най-ниската, основно nesoběstačným функционално звено в обитаемата зона, която е с площ от 300-3000 души. В по-малка група от къщи са изградени предимно еднофамилни къщи.