Какво е инфраструктурата

Инфраструктура е колекция от различни видове услуги, обикновено с обществеността, които могат да бъдат използвани от всички жители на територията. опасения Инфраструктурни главно на транспорта, енергетиката, образованието и здравеопазването. Той може да установи както на държавата и частните субекти. Първоначално идеята за инфраструктура има съвсем различен смисъл и маркирани главно военни съоръжения.