Какви са противопожарни врати

Вратата на пожар е врата със специална структура, за да се предотврати бързото разпространение на пламъци, дим и топлина. Противопожарните врати са разделени на групи в зависимост от пожароустойчивост. огнеустойчивост се отнася до периода от време, след което се противопоставят на пламъците и високи температури. Противопожарните врати са предназначени за апартаменти, къщи и офис сгради. От гледна точка на критериите за огнеустойчивост CSN 730810 разделя EW - ограничаване на пожар, който се наблюдава от лъчиста топлина, излъчвана от повърхността на страната, далеч от огъня. Ел - предотвратяване пожар, който е на страната, обратна на огъня се наблюдава тяхната температура на повърхността. Срещу противопожарни врати помогне за защитата на собствеността и на задължителния стандарт за проверка на апартамента. Bzyu противопожарни врати трябва да бъдат снабдени с капачки за противопожарна защита, които възпрепятстват свободното разпространение на огъня. Protipořární врата също така защитава изходите.