Какви са границите на сгради

Границата е праг на развитие, който бележи края на земята, върху която да се изгради. Това ограничение е навън непреодолими. Има възможност да я преместите навътре, но това е само при условие, че тя позволява на строителния проект.