Какво е мястото на държавата

Пейзаж седалката принадлежи към тази част от повърхността доминиран строеж на Земята и технически елементи на изкуствени и естествени съставки са в този момент в малцинство.